Wszystkie wpisy, których autorem jest mordimer

Current issue

 

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2018
Issue: 1 (59)
ISSN: 1507-3866
e-ISSN: 2449-9994
No. of page: 61
Size: B5
Binding: paperback

Spis treści/Contents

Justyna Brzezińska: Item response theory models in the measurement theory with the use of LTM package in R / Analiza teorii odpowiedzi na pozycje testowe w teorii pomiaru z zastosowaniem pakietu LTM programu R
Urszula Załuska, Magdalena Ślazyk-Sobol, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha: Burnout and its correlates − an empirical study conducted among education, higher education and health care professionals / Wypalenie zawodowe i jego korelaty na podstawie badań empirycznych wśród pracowników edukacji, szkolnictwa wyższego oraz opieki medycznej
Marcin Szymkowiak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski: Applying market basket analysis to official statistical data / Analiza koszykowa i jej zastosowania w statystyce publicznej Marcin Lipowski, Zbigniew Pastuszak, Ilona Bondos: Synergy of quantita tive and qualitative marketing research − CAPI and observation diary / Synergia ilościowych i jakościowych badań marketingowych – CAPI i samoobserwacja
Michał Gostkowski: Elasticity of consumer demand: estimation using a Quad Ratic Almost Ideal Demand System / Elastyczność popytu konsumpcyjnego: estymacja na podstawie Quadratic Almost Ideal Demand System
Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski: Employment and economic entities in the Polish financial sector from 2005-2016 / Zatrudnienie i podmioty ekonomiczne w polskim sektorze finansowym w latach 2005-2016
Aneta Ptak-Chmielewska, Piotr Kuleta: Statistical models in enterprises default risk assessment – an example of application / Modele statystyczne w ocenie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – przykład zastosowań

 

In the next year, all articles will be published in English.
Scientific articles, which have to be published in the Econometrics
journal are collected continuously.

Status of a third and fourth journal issue in English: Open

Upcoming issue

Aktualny numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2018
Numer wydania: 1 (59)
ISSN: 1507-3866
e-ISSN: 2449-9994
Liczba stron: 61
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści/Contents

Justyna Brzezińska: Item response theory models in the measurement theory with the use of LTM package in R / Analiza teorii odpowiedzi na pozycje testowe w teorii pomiaru z zastosowaniem pakietu LTM programu R
Urszula Załuska, Magdalena Ślazyk-Sobol, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha: Burnout and its correlates − an empirical study conducted among education, higher education and health care professionals / Wypalenie zawodowe i jego korelaty na podstawie badań empirycznych wśród pracowników edukacji, szkolnictwa wyższego oraz opieki medycznej
Marcin Szymkowiak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski: Applying market basket analysis to official statistical data / Analiza koszykowa i jej zastosowania w statystyce publicznej Marcin Lipowski, Zbigniew Pastuszak, Ilona Bondos: Synergy of quantita tive and qualitative marketing research − CAPI and observation diary / Synergia ilościowych i jakościowych badań marketingowych – CAPI i samoobserwacja
Michał Gostkowski: Elasticity of consumer demand: estimation using a Quad Ratic Almost Ideal Demand System / Elastyczność popytu konsumpcyjnego: estymacja na podstawie Quadratic Almost Ideal Demand System
Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski: Employment and economic entities in the Polish financial sector from 2005-2016 / Zatrudnienie i podmioty ekonomiczne w polskim sektorze finansowym w latach 2005-2016
Aneta Ptak-Chmielewska, Piotr Kuleta: Statistical models in enterprises default risk assessment – an example of application / Modele statystyczne w ocenie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – przykład zastosowań

Redakcja czasopisma informuje, że od 2018 rozpoczyna publikację
artykułów tylko w języku angielskim.
Artykuły do czasopisma Ekonometria można nadsyłać są w trybie ciągłym.

Numer w przygotowaniu