Wszystkie wpisy, których autorem jest mordimer

Aktualny numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2018
Numer wydania: 3 (22)
ISSN: 1507-3866
e-ISSN: 2449-9994
Liczba stron: 61
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści/Contents

The importance of Research and Development expenditure for the competitiveness of manufacturing enterprises in Poland. The application of panel models / Znaczenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową dla konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych
Autor: Maria M. Grzelak, Iwona Laskowska, Elżbieta Roszko-Wójtowicz


Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm’s survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship / Czy rodzaj prowadzonej działalności i lokalizacja przedsiębiorstwa wpływają na czas jego trwania? Wyniki analizy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w województwie łódzkim
Autor: Artur Mikulec, Małgorzata Misztal


Cloud computing migration barriers and advantages in manufacturing – an analysis of ambiguity and dependences in the assessment criteria / Bariery i korzyści migracji do chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach przemysłowych – analiza niejednoznaczności i związków między kryteriami oceny
Autor: Witold Bartkiewicz, Zbigniew Gontar


Latent class analysis in the evaluation of items in survey research / Analiza klas ukrytych w ocenie pozycji testowych w badaniach sondażowych
Autor: Justyna Brzezińska


The ‘working poor’ phenomenon in Europe – a taxonomic analysis / Zjawisko working poor w Europie – analiza
Autor: Katarzyna Cymbranowicz


Analysis of innovations in the European Union via ensemble symbolic density clustering / Analiza innowacyjności krajów Unii Europejskiej z zastosowaniem wielomodelowej klasyfikacji gęstościowej danych symbolicznych
Autor: Marcin Pełka


Criteria used in the LFS to identify the population’s economic activity status vs. the respondents’ subjective
Autor: Włodzimierz Kołodziejczak


Redakcja czasopisma informuje, że od 2018 rozpoczęto publikację
artykułów tylko w języku angielskim.
Artykuły do czasopisma Ekonometria można nadsyłać są w trybie ciągłym.

Numer w przygotowaniu