Wszystkie wpisy, których autorem jest mordimer

Aktualny numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2017
Numer wydania: 1 (55)
ISSN: 1507-3866
e-ISSN: 2449-9994
Liczba stron: 61
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Predykcja z układu równań współzależnych / Prediction from an interdependent system of equationss
Autor: Jerzy Witold Wiśniewski


Prosty dowód twierdzenia o czterech barwach / A simple proof of the four-colors theorem
Autor: Antoni Smoluk


Prognozy wskaźnika zatrudnienia i ich weryfikacja w krajach Unii Europejskiej w świetle strategii „Europa 2020” / Employment rate forecasts and their verification in the European Union member states in the light of the Europe 2020 strategy
Autor: Joanna Krupowicz


Prognozy jakościowych uwarunkowań decyzji gospodarczych / Forecasting qualitative determinants of business decisions
Autor: Jerzy Zemke


Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych / Simulation analysis of impact of number and distribution of gap on accuracy of forecasts in daily time series
Autor: Maciej Oesterreich


O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych / The possibility of use of rotation forest in marketing analytics
Autor: Mariusz Łapczyński


Znaczenie i skutki outsourcingu procesów logistycznych – case study/ Significance and impact of outsourcing of logistics processes – case study
Autor: Ewa Kulińska, Anna Koziarska


Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego / Optimal taxes in the aspect creation of economic growth
Autor: Agnieszka Przybylska-Mazur


Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz / Assessment of diversification of product portfolio in terms of total sales risk and its forecast accuracy
Autor: Tomasz Brzęczek

Redakcja czasopisma informuje, że od 2017 rozpoczyna publikację
artykułów w trzech numerach w języku angielskim i jednym w języku polskim
rocznie.

Artykuły do czasopisma Ekonometria można nadsyłać są w trybie ciągłym.

Obecnie gromadzone są artykuły w języku angielskim do kolejnych wydań
czasopisma w 2017r.

Numer w przygotowaniu