Aktualny numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2019
Numer wydania: 3 (23)
ISSN: 1507-3866
e-ISSN: 2449-9994
Liczba stron: 61
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści/Contents

Macroeconomic factors of economic growth in the European Union in 2000-2016: A multidimensional analysis / Makroekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2000-2016: analiza wielowymiarowa
Autor: Jacek Batóg, Barbara Batóg


Analysis of happiness in EU countries using the multi-model classification based on models of symbolic data / Analiza zadowolenia w krajach Unii Europejskiej z zastosowaniem wielomodelowej klasyfikacji opartej na modelach danych symbolicznych
Autor: Marcin Pełka


Graphical tools of discrete longitudinal data presentation in R / Graficzne narzędzia prezentacji dyskretnych zbiorów panelowych w programie R Autor: Ewa Genge


Macroeconomic factors in modelling the SMEs bankruptcy risk. The case of the Polish market / Czynniki makroekonomiczne w modelowaniu ryzyka upadłości MŚP. Przykład rynku polskiego
Autor: Aneta Ptak-Chmielewska, Anna Matuszyk


Intra-community trade asymmetries-based clustering and linear ordering of combined nomenclature chapters using Generalized Distance Measure (GDM) / Klasyfikacja i porządkowanie liniowe działów nomenklatury scalonej na podstawie asymetrii w handlu wewnątrzwspólnotowym z wykorzystaniem Uogólnionej Miary Odległości (GDM)
Autor: Iwona Markowicz, Paweł Baran


The hazard function and its role in a non-parametric duration analysis of enterprises in the Łódzkie Voivodeship / Funkcja hazardu i jej znaczenie w nieparametrycznej analizie trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim
Autor: Artur Mikulec


Forecasting the sales of console games for the Italian market / Prognozowanie sprzedaży gier konsolowych na rynek włoski
Autor: Renato Rossetti

Redakcja czasopisma informuje, że od 2018 rozpoczęto publikację
artykułów tylko w języku angielskim.
Artykuły do czasopisma Ekonometria można nadsyłać są w trybie ciągłym.

Numer w przygotowaniu