Current issue

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2018
Numer wydania: 2 (22)
ISSN: 1507-3866
e-ISSN: 2449-9994
Liczba stron: 61
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści/Contents

Visualization of categorical data using extracat package in R / Wizualizacja danych jakościowych z wykorzystaniem pakietu extracat programu R
Autor: Justyna Brzezińska


Evaluation of the effectiveness of actions for the benefit of persons in the non-mobile age in the European Union countries / Ocena skuteczności działań na rzecz osób w wieku niemobilnym w krajach Unii Europejskiej
Autor: Urszula Załuska, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha


Selected econometric methods of modelling the world’s population / Wybrane metody modelowania liczby ludności świata
Autor: Witold Rzymowski, Agnieszka Surowiec


Statistical analysis of economic poverty in Poland using R / Statystyczna analiza ekonomicznego ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem programu R
Autor: Justyna Brzezińska


Predicting the default risk of companies. Comparison of credit scoring
Autor: Natalia Nehrebecka


Clustering macroeconomic time series / Grupowanie makroekonomicznych szeregów czasowych
Autor: Iwo Augustyński, Paweł Laskoś-Grabowski


Redakcja czasopisma informuje, że od 2018 rozpoczyna publikację
artykułów tylko w języku angielskim.
Artykuły do czasopisma Ekonometria można nadsyłać są w trybie ciągłym.

Numer w przygotowaniu