Aktualny numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2017
Numer wydania: 3 (57)
ISSN: 1507-3866
e-ISSN: 2449-9994
Liczba stron: 61
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści/Contents

  1. Marek Walesiak, The application of multidimensional scaling to measure and assess changes in the level of social cohesion of Lower Silesia region in the period 2005-2015, Zastosowanie skalowania wielowymiarowego w pomiarze i ocenie zmian poziomu spójności społecznej województwa dolnośląskiego w latach 2005-2015
  2. Justyna Brzezińska, Visual technics for categorical data in R, Metody wizualizacji danych w programie R
  3. Ewa Genge, The comparison of dichotomous IRT models based on continuous and discrete latent trait – polish households’ saving skills, Porównanie dychotomicznych modeli IRT o ciągłej i dyskretnej cesze ukrytej – umiejętność oszczędzania polskich gospodarstw domowych
  4. Justyna Brzezinska, Aneta Rybicka, Adam Sagan, IRT-Based Conjoint Analysis in the Optimization of Banking Products
  5. Bartłomiej Jefmański, The sensitivity of SERVQUAL score to the choice of the fuzzy conversion scale, Wrażliwość wskaźnika SERVQUAL na wybór rozmytej skali konwersji
  6. Justyna Kulik, Technical efficiency and the methods of its measurement
  7. Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Statistical properties of rates of return of the companies listed on Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015, Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2015
  8. Dominik Krężołek, The use of value-at-risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market, Zastosowanie metodologii value-at-risk w ocenie postaw inwestora wobec ryzyka na rynku metali

Redakcja czasopisma informuje, że od 2018 rozpoczyna publikację
artykułów tylko w języku angielskim.
Artykuły do czasopisma Ekonometria można nadsyłać są w trybie ciągłym.

Numer w przygotowaniu