Historia

Ekonometria_1 Ekonometria_2 Ekonometria_3

Czasopismo Ekonometria. Econometrics ukazuje się nieprzerwanie od 1998. Redaktorem czasopisma od pierwszego numeru jest Józef Dziechciarz. Do 2011 roku czasopismo to było publikowane w serii Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod nazwą Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych. Od 2009 roku artykuły naukowe gromadzone są w czterech rocznych seriach, co umożliwiło wprowadzenie systematycznego, kwartalnego cyklu wydawniczego. Corocznie dwa numery zawierają artykułu w języku polskim, a dwa kolejne w języku angielskim. Wśród autorów publikacji znajdują się zarówno naukowcy z polskich ośrodków akademickich, jak również wielu naukowców reprezentujących uczelnie zagraniczne. W skład Rady Naukowej naszego czasopisma wchodzą również profesorowie afiliowani w instytucjach zagranicznych. Grono recenzentów czasopisma tworzą wybitni naukowcy zarówno z kraju jak i z zagranicy. Wysoki poziom naukowy prac, zaufanie autorów i wnikliwe uwagi recenzentów pozwalają na publikowanie wartościowych artykułów naukowych i rozpowszechnianie krajowych osiągnięć naukowych za granicą. Do końca 2014 roku artykuły zgromadzono w 46 numerach.

Tematyka prac dopuszczonych do druku po pozytywnej recenzji dotyczy zarówno teoretycznych jak i aplikacyjnych aspektów metod ekonometrii, statystyki i matematyki. Obszar aplikacji metod ekonometrii, statystyki i matematyki obejmuje szeroko rozumianą problematykę ekonomiczną, w tym makro i mikroekonomiczne analizy statystyczno- ekonometryczne, analizę i modelowanie danych rynkowych, inwestycji kapitałowych oraz ubezpieczeń. Analizy społeczne i demograficzne obejmują problemy edukacji, rynku pracy i bezrobocia, ubóstwa, itp. Wiele opracowań ma charakter cykliczny, publikowane artykuły referują wyniki długoterminowych badań; zawierają dyskusję z recenzentami wcześniejszych prac. To umożliwia śledzenie stopnia zaawansowania badań naukowych, a przez to publikacje ukazujące się w czasopiśmie Ekonometria. Econometrics są inspiracją do podejmowania nowych wyzwań badawczych.

Autorzy spoza Uniwersytetu Ekonomicznego, których artykuły naukowe opublikowano w największej liczbie wydań czasopisma Ekonometria. Econometrics, to: Helmut Maier (artykuły zamieszczone w 6 wydaniach), Piotr Tarka (6), Martin Pavlik (5), Agnieszka Sompolska-Rzechuła (5) oraz Iwona Bąk, Alicja Ganczarek-Gamrot, Małgorzata Machowska-Szewczyk, Małgorzata Rószkiewicz, Grażyna Trzpiot, Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki. Natomiast autorzy afiliowani w Uniwersytecie Ekonomicznym we wrocławiu, którzy publikowali swoje artykuły w czasopiśmie Ekonometria. Econometrics najczęściej, to: Alicja Grześkowiak (24), Agnieszka Stanimir (18), Danuta Strahl (18), Andrzej Bąk (16), Grzegorz Michalski (14), Aneta Rybicka (11), Justyna Wilk (10).