Autorzy publikujący w czasopiśmie Ekonometria

Autorzy publikujący w czasopiśmie Ekonometria

2018

Augustyński Iwo, Laskoś-Grabowski Paweł: Clustering macroeconomic time series 22(2)

Bartkiewicz Witold, Gontar Zbigniew: Cloud computing migration barriers and advantages in manufacturing – an analysis of ambiguity and dependences in the assessment criteria 22(3)

Berezka Katerina, Kovalchuk Olha: Сorrespondence analysis as a tool for computer modeling of sustainable development 22(4)

Białek Jacek, see: Roszko-Wójtowicz Elżbieta, Białek Jacek

Bondos Ilona, see: Lipowski Marcin, Pastuszak Zbigniew, Bondos Ilona

Brzezińska Justyna: Item response theory models in the measurement theory with the use of LTM package in R 22(1)

Brzezińska Justyna: Latent class analysis in the evaluation of items in survey research 22(3)

Brzezińska Justyna: Statistical analysis of economic poverty in Poland using R 22(2)

Brzezińska Justyna: Visualization of categorical data using extracat package in R 22(2)

Cymbranowicz Katarzyna: The ʻworking poorʼ phenomenon in Europe – a taxonomic analysis 22(3)

Gontar Zbigniew, see: Bartkiewicz Witold, Gontar Zbigniew

Gostkowski Michał: Elasticity of consumer demand: estimation using a Quad Ratic Almost Ideal Demand System 22(1)

Grzelak Maria M., Laskowska Iwona, Roszko-Wójtowicz Elżbieta: The importance of Research and Development expenditure for the competitiveness of manufacturing enterprises in Poland. The application of panel models 22(3)

Grzywińska-Rąpca Małgorzata, Markowski Lesław: Employment and economic entities in the Polish financial sector from 2005-2016 22(1)

Józefowski Tomasz, see: Szymkowiak Marcin, Klimanek Tomasz, Józefowski Tomasz

Klimanek Tomasz, see: Szymkowiak Marcin, Klimanek Tomasz, Józefowski Tomasz

Kołodziejczak Włodzimierz: Criteria used in the LFS to identify the population’s economic activity status vs. the respondents’ subjective views: implications for unemployment research 22(3)

Kovalchuk Olha, see: Berezka Katerina, Kovalchuk Olha

Kuleta Piotr, see: Ptak-Chmielewska Aneta, Kuleta Piotr

Kwiatkowska-Ciotucha Dorota, see: Załuska Urszula, Kwiatkowska-Ciotucha Dorota

Kwiatkowska-Ciotucha Dorota, see: Załuska Urszula, Ślazyk-Sobol Magdalena, Kwiatkowska-Ciotucha Dorota

Laskoś-Grabowski Paweł, see: Augustyński Iwo, Laskoś-Grabowski Paweł

Laskowska Iwona, see: Grzelak Maria M., Laskowska Iwona, Roszko-Wójtowicz Elżbieta

Lipowski Marcin, Pastuszak Zbigniew, Bondos Ilona: Synergy of quantita tive and qualitative marketing research − CAPI and observation diary 22(1)

Markowski Lesław, see: Grzywińska-Rąpca Małgorzata, Markowski Lesław

Mikulec Artur, Misztal Małgorzata: Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm’s survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship 22(3)

Misztal Małgorzata, see: Mikulec Artur, Misztal Małgorzata

Muszyńska Joanna, Wędrowska Ewa: Income inequality of households in Poland: A subgroup decomposition of generalized entropy measures 22(4)

Nehrebecka Natalia: Predicting the default risk of companies. Comparison of credit scoring models: LOGIT vs Support Vector Machines 22(2)

Pastuszak Zbigniew, see: Lipowski Marcin, Pastuszak Zbigniew, Bondos Ilona

Pełka Marcin: Analysis of innovations in the European Union via ensemble symbolic density clustering 22(3)

Ptak-Chmielewska Aneta, Kuleta Piotr: Statistical models in enterprises default risk assessment – an example of application 22(1)

Roszko-Wójtowicz Elżbieta, Białek Jacek: The size of the substitution bias of inflation measurement in relation to the level of innovativeness of the European Union’s Economies 22(4)

Roszko-Wójtowicz Elżbieta, see: Grzelak Maria M., Laskowska Iwona, Roszko-Wójtowicz Elżbieta

Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka: Selected econometric methods of modelling the world’s population 22(2)

Sączewska-Piotrowska Anna: Territorial division and income affluence – analysis using two-level logit models 22(4)

Ślazyk-Sobol Magdalena, see: Załuska Urszula, Ślazyk-Sobol Magdalena, Kwiatkowska-Ciotucha Dorota

Surowiec Agnieszka, see: Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka

Szymkowiak Marcin, Klimanek Tomasz, Józefowski Tomasz: Applying market basket analysis to official statistical data 22(1)

Wędrowska Ewa, see: Muszyńska Joanna, Wędrowska Ewa

Witkowska Dorota: Does the household structure influence remuneration in Poland? 22(4)

Załuska Urszula, Kwiatkowska-Ciotucha Dorota: Evaluation of the effecti-veness of actions for the benefit of persons in the non-mobile age in the European Union countries 22(2)

Załuska Urszula, Ślazyk-Sobol Magdalena, Kwiatkowska-Ciotucha Dorota: Burnout and its correlates − an empirical study conducted among education, higher education and health care professionals 22(1)

2017

Baraniecka Anna: Efekt Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw – źródła, konsekwencje i sposoby eliminowania 2(56)

Brzęczek Tomasz: Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz 1(55)

Brzezińska Justyna: Visual techniques for categorical data in R 3(57)

Brzezińska Justyna, zob. Sagan Adam, Rybicka Aneta, Brzezińska Justyna

Dębski Wiesław, Feder-Sempach Ewa, Wójcik Szymon: Statistical properties of rates of re­turn of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015 3(57)

Feder-Sempach Ewa, zob. Dębski Wiesław, Feder-Sempach Ewa, Wójcik Szymon

Genge Ewa: A comparison of dichotomous IRT models based on continuous and discrete latent trait – Polish households’ saving skills 3(57)

Genge Ewa: IRT and LC-IRT models for items with ordinal polytomous responses 4(58)

Jefmański Bartłomiej: The sensitivity of the SERVQUAL score to the choice of the fuzzy con­version scale 3(57)

Kaźmierska-Jóźwiak Bogna: Dividend changes and future profitability changes – evidence from Polish listed companies 4(58)

Khemissi Eliza: Axiomatic extension of risk measurement 2(56)

Koziarska Anna, zob. Kulińska Ewa, Koziarska Anna

Krężołek Dominik: The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market 3(57)

Krupowicz Joanna: Prognozy wskaźnika zatrudnienia i ich weryfikacja w krajach Unii Euro­pejskiej w świetle strategii „Europa 2020” 1(55)

Kulik Justyna: Technical efficiency and the methods of its measurement 3(57)

Kulińska Ewa, Koziarska Anna: Znaczenie i skutki outsourcingu procesów logistycznych – case study 1(55)

Łapczyński Mariusz: O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynko­wych i marketingowych 1(55)

Mącik Radosław: Ocena form i zakresu informacji o metodyce badawczej w polskich czaso­pismach naukowych dotyczących marketingu i konsumpcji 4(58)

Mirota Fryderyk, Nehrebecka Natalia: Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności 4(58)

Mosionek-Schweda Magdalena, Mrzygłód Urszula, Nowak Sabina: Do managers really care about shareholders’ expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets 2(56)

Mrzygłód Urszula, zob. Mosionek-Schweda Magdalena, Mrzygłód Urszula, Nowak Sabina

Nehrebecka Natalia, zob. Mirota Fryderyk, Nehrebecka Natalia

Nowak Sabina, zob. Mosionek-Schweda Magdalena, Mrzygłód Urszula, Nowak Sabina

Oesterreich Maciej: Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych 1(55)

Olejnik Iwona: Intention to continue professional work after reaching retire-ment age and its determinants 2(56)

Pełka Marcin: Klasyfikacja wielomodelowa danych symbolicznych w bada-niu innowacyjno­ści krajów Unii Europejskiej 2(56)

Przybylska-Mazur Agnieszka: Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego 1(55)

Rószkiewicz Małgorzata: Ocena wpływu tematyki badania oraz organizacji procesu ba­dawczego na poziom wskaźnika braku odpowiedzi – porównanie podejść analitycznych 4(58)

Rybicka Aneta, zob. Sagan Adam, Rybicka Aneta, Brzezińska Justyna

Sagan Adam, Rybicka Aneta, Brzezińska Justyna: IRT-based conjoint analysis in the optimi­zation of banking products 3(57)

Skowron Łukasz: Wpływ cech socjodemograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności klientów 4(58)

Smoluk Antoni: Prosty dowód twierdzenia o czterech barwach 1(55)

Smoluk Antoni: Profesor Ilona Kopocińska (1938-2016) 4(58)

Szołtysek Jacek, zob. Trzpiot Grażyna, Szołtysek Jacek

Trzpiot Grażyna, Szołtysek Jacek: Starzenie się funkcjonalnych grup wieku a kapitał spo­łeczny 2(56)

Urbanek Grzegorz: Analysing brand strength – corporate financial performance link for companies listed on the Warsaw Stock Exchange 2(56)

Walesiak Marek: The application of multidimensional scaling to measure and assess chang­es in the level of social cohesion of the Lower Silesia region in the period 2005-2015 3(57)

Wiśniewski Jerzy Witold: Predykcja z układu równań współzależnych 1(55)

Wójcik Szymon, zob. Dębski Wiesław, Feder-Sempach Ewa, Wójcik Szymon

Zemke Jerzy: Prognozy jakościowych uwarunkowań decyzji gospodarczych 1(55)

Żebrowska-Suchodolska Dorota: Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału 2(56)

 

2016

Baranowski Paweł, Sztaudynger Jan: Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce 3(53)

Białek-Jaworska Anna, zob. Nehrebecka Natalia, Białek-Jaworska Anna

Brzezińska Justyna: A polytomous item response theory models using R 2(52)

Brzezińska Justyna: Analysis of latent class models in economic research 4(54)

Cieślak Maria, Smoluk Antoni, Szmigiel Czesław: Wspomnienie o profesorze Ginterze Try­busiu 1(51)

Czapkiewicz Anna, Jamer Paweł: Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współza­leżności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi 3(53)

Dittmann Iwona: Open-end debt investment funds and bank deposits in Poland in the years 1995–2015. A comparison of the a posteriori probability (chance) of failure to achieve the level of aspiration 2(52)

Dudek Andrzej, zob. Pełka Marcin, Dudek Andrzej

Garczarek-Bąk Urszula: Użyteczność badań eye trackignowych w pomiarze utajonych deter­minant zachowań zakupowych nabywców 3(53)

Gąsior Marcin, Skowron Łukasz: Methods for imputation of missing values and their influ­ence on the results of segmentation research 4(54)

Gąsior Marcin, zob. Skowron Łukasz, Gąsior Marcin

Genge Ewa: Teoria reakcji na pozycję w podejściu modelowym w taksonomii 1(51)

Grabowski Mariusz, zob. Sagan Adam, Grabowski Mariusz

Jamer Paweł, zob. Czapkiewicz Anna, Jamer Paweł

Kaczmarzyk Jan: Reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk model­ing using Monte Carlo simulation 2(52)

Kapała Magdalena, zob. Straś-Romanowska Maria, Kowal Jolanta, Kapała Magdalena

Khemissi Eliza: Problem of monotonicity of some popular risk measures 2(52)

Kowal Jolanta, zob. Straś-Romanowska Maria, Kowal Jolanta, Kapała Magdalena

Kozioł-Kaczorek Dorota, Pietrych Łukasz: Grafy a teoria stabilnych alokacji 3(53)

Król Anna: Metody dyskontowe w ocenie efektywności nakładów na edukację wyższą 1(51)

Kubus Mariusz: Propozycja agregowanego klasyfikatora kNN z selekcją zmiennych 3(53)

Kuźmiński Łukasz: Ocena ryzyka zagrożenia powodziowego na rzece Nysa Kłodzka z wykorzystaniem wybranych rozkładów prawdopodobieństwa wartości ekstremal­nych 1(51)

Mach Łukasz: An evaluation of the real estate market development with a special consider­ation of the building process stage 4(54)

Mącik Radosław: Visualisation of nominal data – practical and theoretical remarks 2(52)

Myrda Anna: The means-end approach in market segmentation – clustering of laddering data 4(54)

Nehrebecka Natalia, Białek-Jaworska Anna: Determinanty inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Zależność od cash flow i warunków kredytowych 3(53)

Osińska Magdalena: The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications 4(54)

Pełka Marcin, Dudek Andrzej: Regression analysis for interval-valued symbolic data versus noisy variables and outliers 2(52)

Pietrych Łukasz, zob. Kozioł-Kaczorek Dorota, Pietrych Łukasz

Raczkiewicz Dorota: Zastosowanie analizy regresji w reprezentacyjnych badaniach społecz­no-gospodarczych 1(51)

Sagan Adam, Grabowski Mariusz: Informacja a priori w ocenie jakości modeli TAM na przy­kładzie platformy Moodle 3(53)

Sączewska-Piotrowska Anna: Near poverty – definition, factors, predictions 4(54)

Skowron Łukasz, Gąsior Marcin: Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki modelowania ścieżkowego 3(53)

Skowron Łukasz, zob. Gąsior Marcin, Skowron Łukasz

Smoluk Antoni, zob. Cieślak Maria, Smoluk Antoni, Szmigiel Czesław

Smoluk Antoni: Refleksje i uwagi przy lekturze książki Mariusza Urbanka Genialni. Lwow­ska szkoła matematyczna 3(53)

Straś-Romanowska Maria, Kowal Jolanta, Kapała Magdalena: How to measure spirituality and sensitivity at the workplace? The construction process and method of validation of Spiritual Sensitivity Inventory (SSI) 2(52)

Szmigiel Czesław, zob. Cieślak Maria, Smoluk Antoni, Szmigiel Czesław

Szołtysek Jacek, Trzpiot Grażyna: Badanie motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych 3(53)

Sztaudynger Jan, zob. Baranowski Paweł, Sztaudynger Jan

Trzpiot Grażyna, zob. Szołtysek Jacek, Trzpiot Grażyna

Walesiak Marek: Visualization of linear ordering results with the application of multidimen­sional scaling 2(52)

Wiktorowicz Justyna: Exploratory factor analysis in the measurement of the competencies of older workers 4(54)

 

2015

Agiomirgianakis George, Serenis Dimitrios, Tsounis Nicholas: Fluctuations in ex­change rate and aggregate exports in Ukraine 4(50)

Bąk Iwona: Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce 4(50)

Balcerowicz-Szkutnik Maria: Globalisation processes and the labour market. Se­lected countries and aspects 4(50)

Balcerowicz-Szkutnik Maria: Labour market of the countries of the Central and Eastern Europe bloc an analysis of the dynamics and perspectives of changes 1(47)

Bartłomowicz Tomasz: Wpływ układu czynnikowego na pomiar preferencji konsu­mentów metodą Maximum Difference Scaling 2(48)

Bednarowska Zofia: A spatial regression model of retail chains development in Po­land 3(49)

Beręsewicz Maciej, Szymkowiak Marcin: Big data w statystyce publicznej – nadzie­je, osiągnięcia, wyzwania i zagrożenia 2(48)

Brzezińska Justyna, Maciejewski Grzegorz: Multivariate data in the estimation of consumer risk 3(49)

Chybalski Filip: Uncertainty of forecasting (in)solvency of pension system based on NDC model 1(47)

Czapkiewicz Anna, Jamer Paweł: Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi 2(48)

Dudek Hanna, Szczesny Wiesław: Zastosowanie funkcji przynależności w analizie subiektywnego postrzegania jakości życia 4(50)

Dziechciarz Józef: O pojęciu jakości w pomiarze efektów pracy uniwersytetu 4(50)

Dziechciarz Józef: Recenzja książek Statystyka opisowa. Przykłady i zadania oraz Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne 2(48)

Grześkowiak Alicja: Badanie opinii polskich pracodawców o umiejętnościach absolwentów szkół wyższych z wykorzystaniem technik wizualizacyjnych 2(48)

Iwin-Garzyńska Jolanta: Wstęp do badań nad ujednoliceniem podstawy opodatko­wania w Unii Europejskiej 4(50)

Jamer Paweł, zob. Czapkiewicz Anna, Jamer Paweł

Keplinger Alicja, zob. Kowal Jolanta, Keplinger Alicja

Kil Krzysztof, zob. Miklaszewska Ewa, Kil Krzysztof

Kompa Krzysztof, Witkowska Dorota: Synthetic Measures of the European Capital Markets Development 4(50)

Kowal Jolanta, Keplinger Alicja: Characteristics of human potentiality and organi­zational behavior among IT users in Poland. An exploratory study 3(49)

Kowalik Paweł: Ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą kra­jów na przykładzie członków NAFTA 2(48)

Król Anna: An investigation of hedonic methods applicability to analyzing prices of various groups of durable goods 3(49)

Kubus Mariusz: Identyfikacja potencjalnych nabywców polis ubezpieczeniowych w warunkach mocno niezbilansowanej próby uczącej 2(48)

Łapczyński Mariusz, Surma Jerzy: The use of data mining models in solving the problem of imbalanced classes based on the example of an online marketing campaign 3(49)

Lukáčik Martin, zob. Pavlík Martin, Michalski Grzegorz, Lukáčik Martin

Maciejewski Grzegorz, zob. Brzezińska Justyna, Maciejewski Grzegorz

Majewska Justyna, zob. Trzpiot Grażyna, Majewska Justyna

Markowicz Iwona: Badanie kohort firm w analizie trwania 4(50)

Michalski Grzegorz, zob. Pavlík Martin, Michalski Grzegorz, Lukáčik Martin

Miklaszewska Ewa, Kil Krzysztof: The impact of the 2008 crisis on the banking sectors of THE CEE-11 countries: Multi Level Performance (MLP) score as a synthetic measure of bank risk adjusted performance 4(50)

Nastansky Andreas, Strohe Hans Gerhard: Public debt, money and consumer prices: a vector error correction model for Germany 1(47)

Oesterreich Maciej: Application of descriptive models to forecasting seasonal time series with gaps 1(47)

Oesterreich Maciej: Symulacyjna analiza wpływu liczby i rozmieszczenia luk niesys­tematycznych na dokładność prognoz 2(48)

Pavlík Martin, Michalski Grzegorz, Lukáčik Martin: Portfolio selection: method of the step by step assigned weights 3(49)

Pełka Marcin: Regresja logistyczna dla danych symbolicznych interwałowych 2(48)

Roszkowska Ewa: Wykorzystanie informacji preferencyjnej zadanej na zbiorze roz­wiązań bliskich rozwiązaniu idealnemu w wybranych metodach wielokryterial­nych 4(50)

Rószkiewicz Małgorzata: Empirical evidence on factors shaping the savings rate of Polish households 4(50)

Sączewska-Piotrowska Anna: Poverty duration of households of the self-employed 1(47)

Serenis Dimitrios, zob. Agiomirgianakis George, Serenis Dimitrios, Tsounis Nicholas

Skórska Anna: Knowledge-intensive business services – state and forecast of deve­lopment 3(49)

Skowron Łukasz: Wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżko­wego 2(48)

Sojka Elżbieta: Application of adaptive methods in demographic variables foreca­sting 3(49)

Stanimir Agnieszka: XIX Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynar­skiego pt. „Wielowymiarowość i złożoność danych marketingowych. Wyzwania analityczne”, 11 maja 2015, Wrocław 2(48)

Strohe Hans Gerhard, zob. Nastansky Andreas, Strohe Hans Gerhard

Surma Jerzy, zob. Łapczyński Mariusz, Surma Jerzy

Szczesny Wiesław, zob. Dudek Hanna, Szczesny Wiesław

Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan: Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warun­kach braku pełnej informacji 4(50)

Szołtysek Jacek, Trzpiot Grażyna: Analiza motywacji mobilności edukacyjnej stu­dentów w Polsce i w Rosji z wykorzystaniem analizy skupień 4(50)

Szymkowiak Marcin, zob. Beręsewicz Maciej, Szymkowiak Marcin

Tomczyk Emilia: Rationality of expectations and data vintage: evidence from busi­ness tendency surveys 4(50)

Trzpiot Grażyna, Majewska Justyna: Modeling and projection life expectancy. The case of the EU countries 4(50)

Trzpiot Grażyna, zob. Szołtysek Jacek, Trzpiot Grażyna

Tsounis Nicholas, zob. Agiomirgianakis George, Serenis Dimitrios, Tsounis Nich­olas

Wałęsa Natalia: The importance of financial investment using the example of the fi­nancial instrument of municipal bonds of the Municipality of Ostrów Wielkopol­ski 1(47)

Witkowska Dorota, zob. Kompa Krzysztof, Witkowska Dorota

Wołkowicz Artur: Modele ekonometryczne jako narzędzie sterowania procesami technologicznymi 2(48)

Zawadzki Jan, zob. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan

Zemke Jerzy: Wiarygodność prognoz o alternatywnych instrumentach konstrukcji prognoz 4(50)

 

2014

Agiomirgianakis George M., Sfakianakis George: Determinants of tourism demand in Greece: A panel data approach 1(43)

Antonova Daria, zob. Vymyatnina Yulia V., Antonova Daria

Baranowski Paweł, Sztaudynger Jan Jacek: Wpływ światowych cen ropy naftowej na ceny w Polsce 2(44)

Bartłomowicz Tomasz: Implementacja metody Maximum Difference Scaling w pakiecie MaxDiff programu R 4(46)

Bartłomowicz Tomasz: Prognozowanie szeregów czasowych ze składową periodyczną z wykorzystaniem pakietu TSprediction programu R 4(46)

Białowolski Piotr: Consumer confidence, durable goods purchase and unem­ployment forecast 3(45)

Borucka Jadwiga: Extensions of Cox model for non-proportional hazards purpose 3(45)

Cheba Katarzyna, Hołub-Iwan Joanna: How to measure the effectiveness of technology parks? The case of Poland 1(43)

Chojnacka-Komorowska Anna, Hernes Marcin: Definicja struktury reprezentacji wiedzy w podsystemie controllingu zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania 4(46)

Chrzanowska Mariola, zob. Chudzian Joanna, Chrzanowska Mariola

Chudecka-Głaz Anita, zob. Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Machowska-Szewczyk Małgorzata, Chudecka-Głaz Anita, Cymbaluk-Płoska Aneta, Menkiszak Janusz

Chudzian Joanna, Chrzanowska Mariola: Parametric and non-parametric regression methods in identifying an impact of components of advertising on consumers behaviour 3(45)

Cymbaluk-Płoska Aneta, zob. Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Machowska-Szewczyk Małgorzata, Chudecka-Głaz Anita, Cymbaluk-Płoska Aneta, Menkiszak Janusz

Dańska-Borsiak Barbara: Płaca minimalna a liczba młodych pracujących. Związki przyczynowe i prognozy wariantowe 4(46)

Dittmann Iwona: Heurystyki  w  prognozowaniu w przedsiębiorstwie 4(46)

Dittmann Iwona, zob. Krajewska Małgorzata, Szopińska Kinga, Dittmann Iwona

Dziechciarz Józef, Grześkowiak Alicja, Stanimir Agnieszka: Cross-na­tional correspondence analysis of generational differences in the percep­tion of work conditions 1(43)

Dziechciarz-Duda Marta: Subjective poverty line as classification criteria for credits purposes of households 3(45)

Grześkowiak Alicja: Age and perception of non-financial work aspects by Poles 3(45)

Grześkowiak Alicja: Assessment of interpersonal trust of Poles by principal components analysis and log-linear modeling 1(43)

Grześkowiak Alicja: Wykorzystanie wybranych form i technik wizualizacji danych w badaniach struktur społeczno-ekonomicznych 2(44)

Grześkowiak Alicja, zob. Dziechciarz Józef, Grześkowiak Alicja, Stanimir Agnieszka

Hadaś-Dyduch Monika: Wpływ rozszerzenia próbki przy generowaniu współczynników falkowych szeregu na trafność prognozy 4(46)

Hernes Marcin, zob. Chojnacka-Komorowska Anna, Hernes Marcin

Hernes Marcin, zob. Sobieska-Karpińska Jadwiga, Hernes Marcin

Hołub-Iwan Joanna, zob. Cheba Katarzyna, Hołub-Iwan Joanna

Jakubiak Michał: The influence of order picking zone’s configuration on the time of the order picking process 3(45)

Kaźmierska-Zatoń Maria, Zatoń Wojciech: Jakość prognostyczna wskaźników koniunktury przemysłowej dla Polski w przekroju województw 4(46)

Kijek Arkadiusz: Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 4(46)

Korol Janusz, Szczuciński Przemysław: Competitiveness of industry in Po­lish regions 3(45)

Krajewska Małgorzata, Szopińska Kinga, Dittmann Iwona: Wpływ uwarunkowań planistycznych na ceny gruntów mieszkaniowych w powiecie bydgoskim 4(46)

Król Anna: An analysis of the dynamics of higher education’s influence on the level of wages 1(43)

Lukáčik Martin, zob. Pavlík Martin, Lukáčik Martin, Michalski Grzegorz

Mach Łukasz: Czynniki kształtujące wartość nieruchomości mieszkaniowych w kontekście uwarunkowań makro-, mikro- oraz ultraotoczenia 4(46)

Machowska-Szewczyk Małgorzata, Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Spychalski Grzegorz: Analiza powiązań między cechami opisującymi kapitał społeczny w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy kore­spondencji 2(44)

Machowska-Szewczyk Małgorzata, zob. Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Machowska-Szewczyk Małgorzata, Chudecka-Głaz Anita, Cymbaluk-Płoska Aneta, Menkiszak Janusz

Memories of Professor Zdzisław Hellwig (1925-2013) 1(43)

Menkiszak Janusz, zob. Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Machowska-Szewczyk Małgorzata, Chudecka-Głaz Anita, Cymbaluk-Płoska Aneta, Menkiszak Janusz

Michalski Grzegorz, zob. Pavlík Martin, Lukáčik Martin, Michalski Grzegorz

Pavlík Martin, Lukáčik Martin, Michalski Grzegorz: Software for the de­monstration of the fundaments of portfolio selection 3(45)

Pełka Marcin: Podejście wielomodelowe w regresji danych symbolicznych interwałowych 4(46)

Przybysz Klaudia: Lifelong learning idea against the background of Poles’ needs 3(45)

Ptak-Chmielewska Aneta: Modele predykcji bankructwa MŚP w Polsce – analiza z wykorzystaniem modelu przeżycia Coxa i modelu regresji logistycznej 4(46)

Ropuszyszyńska-Surma Edyta: Metody foresightowe w zarządzaniu – klasyfikacja metod i wybór metodyki 4(46)

Ropuszyszyńska-Surma Edyta: Łączenie metod ilościowych i jakościowych na przykładzie regionalnego foresightu energetycznego 4(46)

Sabo-Zielonka Aleksandra, Tarczyński Grzegorz: Porównanie czasów kompleta­cji zamówień dla różnych sposobów wyznaczania trasy magazynierów na przy­kładzie dużego centrum logistycznego 2(44)

Sagan Adam: Recenzja książki „Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza” autorstwa Małgorzaty Rószkiewicz, Jolanty Perek-Białas, Doroty Węziak-Białowolskiej i Agnieszki Zięby-Pietrzak 2(44)

Sfakianakis George, zob. Agiomirgianakis George M., Sfakianakis George

Smoluk Antoni: Wykres cosinusa jest elipsą 2(44)

Sobieska-Karpińska Jadwiga, Hernes Marcin: Istota funkcji odległości w wyzna­czaniu consensusu w systemach wspomagania decyzji 2(44)

Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Machowska-Szewczyk Małgorzata, Chudecka-Głaz Anita, Cymbaluk-Płoska Aneta, Menkiszak Janusz: The use of logistic regression in the ovarian cancer diagnostics 3(45)

Sompolska-Rzechuła Agnieszka, zob. Machowska-Szewczyk Małgorzata, Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Spychalski Grzegorz

Spychalski Grzegorz, zob. Machowska-Szewczyk Małgorzata, Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Spychalski Grzegorz

Stanimir Agnieszka: Correspondence analysis of time series data of results of gymnasium exams in Poland 1(43)

Stanimir Agnieszka, zob. Dziechciarz Józef, Grześkowiak Alicja, Stanimir Agnieszka

Szczuciński Przemysław, zob. Korol Janusz, Szczuciński Przemysław

Szmukta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan: Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji 4(46)

Szopińska Kinga, zob. Krajewska Małgorzata, Szopińska Kinga, Dittmann Iwona

Szpulak Aleksandra: Modelowanie operacyjnego kapitału pracującego z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Budowa i weryfikacja modelu 4(46)

Sztaudynger Jan Jacek , zob. Baranowski Paweł, Sztaudynger Jan Jacek

Tarczyński Grzegorz, zob. Sabo-Zielonka Aleksandra, Tarczyński Grzegorz

Targaszewska Marta: An attempt at measuring the effectiveness of higher education in Poland 1(43)

Vymyatnina Yulia V., Antonova Daria: Credit booms in the countries of the Eurasian Economic Union. Are they related? 3(45)

Witkowska Dorota: Wrażliwość hedonicznych indeksów cen na przykładzie indek­sów cen dzieł znanych malarzy polskich 2(44)

Wolny-Dominiak Alicja: Jednomodelowa taryfikacja a priori w krótkoterminowych ubezpieczeniach majątkowych 4(46)

Zatoń Wojciech, zob. Kaźmierska-Zatoń Maria, Zatoń Wojciech

Zawadzki Jan, zob. Szmukta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan

Zięba Anna: Wykorzystanie modelu PCM w prognozowaniu potencjału zawodowego kandydatów do pracy 4(46)

 

 

2013

Acedański Jan: Forecasting industrial production in Poland – a comparison of different methods 1(39)

Bąk Andrzej, zob. Bartłomowicz Tomasz

Bąk Iwona, Szczecińska Beata: Wykorzystanie analizy taksonomicznej do wyznaczenia ran­kingu spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 4(42)

Balcerowicz-Szkutnik Maria: Space-time analysis of the phenomenon of unemployment in the group of new EU member states 1(39)

Bal-Domańska Beata, zob. Wilk Justyna

Banaś Joanna, Machowska-Szewczyk Małgorzata: Kwantyfikacja opinii studentów po utwo­rzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 4(42)

Bartłomowicz Tomasz, Bąk Andrzej: Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R 2(40)

Bartniczak Bartosz, zob. Wilk Justyna

Basiaga Krzysztof, Szkutnik Tomasz: The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk 1(39)

Białek Jacek: Some remarks on the original price index inspired by the notes of Peter von der Lippe 3(41)

Bieszk-Stolorz Beata, Markowicz Iwona: Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinanty czasu poszukiwania pracy 2(40)

Bytniewski Andrzej, Hernes Marcin: Algorytm wyznaczania consensusu w sytuacji konfliktu wiedzy nieustrukturalizowanej w rozproszonych informatycznych systemach wspomaga­jących zarządzanie 4(42)

Chrzanowska Mariola, Zielińska-Sitkiewicz Monika: Wielowymiarowa analiza porównaw­cza jako narzędzie oceny spółek deweloperskich notowanych na GPW

Chylińska Marta: Uwagi o działaniu prawa jednej ceny na Londyńskiej Giełdzie Me-tali 4(42)

Dittmann Iwona: Forecast accuracy and similarities in the development of mean transaction prices on Polish residential markets 1(39)

Dittmann Paweł, Sobolewski Adam Michał: Demand forecasting in an enterprise – the fore­casted variable selection problem 1(39)

Dittmann Paweł: Demand forecasting in a business based on experts’ opinions – an applica­tion of Weibull distributions 1(39)

Dudek Hanna, Lisicka Iga: Determinants of poverty – binary logit model with interaction terms approach 3(41)

Dziechciarz-Duda Marta, Król Anna: On the non-monetary benefits of tertiary educa­tion 3(41)

Dziedzic Dominik, zob. Wysocki Tomasz

Ganczarek-Gamrot Alicja: Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market 1(39)

Genge Ewa: Poczucie śląskości wśród Ślązaków – analiza empiryczna z wykorzystaniem mo­deli klas ukrytych 4(42)

Gondek Anna: Possibility of using meta-analysis in econometrics 3(41)

Grześkowiak Alicja: Postrzeganie pracy przez starszych Europejczyków – analiza z wyko­rzystaniem wizualizacji macierzy 4(42)

Grześkowiak Alicja: Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce 2(40)

Hernes Marcin, zob. Bytniewski Andrzej

Hernes Marcin, zob. Sobieska-Karpińska Jadwiga

Jefmański Bartłomiej, Łapczyński Mariusz: Masking problem in identification of service quality determinants with an application of the CART model – an example of the public services quality research in Poland 3(41)

Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, zob. Nicińska Anna

Korzeniowski Piotr, Kuropka Ireneusz: Forecasting the critical points of stock markets’ indi­ces using Log-Periodic Power Law 1(39)

Król Anna, zob. Dziechciarz-Duda Marta

Kuropka Ireneusz, zob. Korzeniowski Piotr

Kuźmiński Łukasz: Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych 2(40)

Kuźmiński Łukasz: The applications of the Kernel densities to modeling the generalized Pareto distributions 3(41)

Lisicka Iga, zob. Dudek Hanna

Lusztyn Marek: Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej – zastosowanie wybra­nych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego 4(42)

Łapczyński Mariusz, zob. Jefmański Bartłomiej

Łupiński Marcin: Modelling extreme market risk of Polish banks’ debt instruments’ portfo­lios 3(41)

Łupiński Marcin: Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi mode­lami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS 4(42)

Machowska-Szewczyk Małgorzata, zob. Banaś Joanna

Maier Helmut: On measuring the real value of production. Reflections on the economic order of the real world on occasion of the financial crisis 1(39)

Malik Gabriela: Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych 4(42)

Markowicz Iwona, zob. Bieszk-Stolorz Beata

Namysłowska-Wilczyńska Barbara, Wilczyński Artur: Geostatistical model (2D) of the sur­face distribution of electricity transmission marginal costs 1(39)

Namysłowska-Wilczyńska Barbara, Wilczyński Artur: Structural analysis of variation of electricity transmission marginal costs 1(39)

Nicińska Anna, Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata: End of life in Europe: An empirical analysis 1(39)

Oleńczuk-Paszel Anna, Sompolska-Rzechuła Agnieszka: Przestrzenne zróżnicowanie obrotu nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w ujęciu województw 4(42)

Pavlik Martin: Income tax: A comparison of the forecasting methodologies 3(41)

Pełka Marcin, zob. Zaborski Artur

Pełka Marcin: Podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktów na rynku 2(40)

Perzyńska Joanna: Comparative analysis of accuracy of selected methods of building of com­bined forecasts and meta-forecast 1(39)

Pietrzak Michał Bernard, zob. Wilk Justyna

Pisarski Marcin: Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzysta­niem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera 4(42)

Plebaniak Joanna: On the quality of regular correlated pairs (R(k), R (k)), measured by the value of the coefficient r2(k) 3(41)

Rószkiewicz Małgorzata: System szkolnictwa wyższego a kapitał intelektualny regionu w wy­branych krajach europejskich 2(40)

Sobieska-Karpińska Jadwiga, Hernes Marcin: Distance functions between structure of vari­ants in consensus determining process in supply chain management systems 3(41)

Sobolewski Adam Michał, zob. Dittmann Paweł

Sompolska-Rzechuła Agnieszka, zob. Oleńczuk-Paszel Anna

Szczecińska Beata, zob. Bąk Iwona

Sztaudynger Jan Jacek: Recenzja książki Jakuba Growca Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsza­wa 2012 4(42)

Targaszewska Marta: An attempt at identification sources of variation in monthly net incomes among persons with tertiary education 1(39)

Targaszewska Marta: Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzysta­niem metod WAP 2(40)

Tarka Piotr: Geometrical perspective on rotation and data structure diagnosis in factor anal­ysis 1(39)

Wilak Kamil: Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej 2(40)

Wilczyński Artur, zob. Namysłowska-Wilczyńska Barbara

Wilczyński Artur, zob. Namysłowska-Wilczyńska Barbara

Wilk Justyna, Bartniczak Bartosz, Bal-Domańska Beata: Ocena realizacji koncepcji zrówno­ważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego 2(40)

Wilk Justyna, Pietrzak Michał Bernard: Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspek­tów społeczno-gospodarczych – podejście dwuetapowe 2(40)

Wiśniewski Jerzy W.: Forecasting staffing decisions 1(39)

Wolny-Dominiak Alicja: Zero-inflated claim count modeling and testing – a case study 1(39)

Wysocki Tomasz, Dziedzic Dominik: Identity economics and higher education 3(41)

Zaborski Artur, Pełka Marcin: Unfolding analysis adaptation for symbolic data – hybrid and symbolic-numeric approach 3(41)

Zemke Jerzy: Forecasting risk of decision – making processes 1(39)

Zięba Anna: Identyfikacja stresorów i zarządzanie stresem w firmie 2(40)

Zielińska-Sitkiewicz Monika, zob. Chrzanowska Mariola

 

 

2012

Bal-Domańska Beata, Wilk Justyna, Bartniczak Bartosz, Pomiar postępów województw w kierunku zrównoważonego rozwoju w zakresie zdrowia publicznego 3(37)

Bal-Domańska Beata, zob. Bartniczak Bartosz

Bartłomowicz Tomasz, Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem modelu dyfuzji oraz pro­gramu R 4(38)

Bartniczak Bartosz, Bal-Domańska Beata, Wilk Justyna, Analiza porównawcza województw w zakresie wdrażania wzorców zrównoważonego transportu 3(37)

Bartniczak Bartosz, zob. Bal-Domańska Beata

Bartos Karolina, Sieć SOM jako przykład sieci samoorganizującej się 2(36)

Błaczkowska Anna, zob. Grześkowiak Alicja

Błażejowski Marcin, Analiza porównawcza automatycznych procedur modelowania i pro­gnozowania 4(38)

Cheba Katarzyna, Prognozowanie zmian wytwarzania odpadów komunalnych 4(38)

Chybalski Filip, Niepewność w prognozowaniu dochodów emerytalnych 4(38)

Cieślak Maria, Kilka refleksji nad prognozowaniem ekonomicznym 4(38)

Dittmann Iwona, Prognozowanie cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych na podstawie analogii przestrzenno-czasowych 4(38)

Dyduch Monika, Gospodarowanie kapitałem w dobie ekonomicznego i gospodarczego kryzysu na przykładzie wybranej inwestycji 4(38)

Dziechciarz-Duda Marta, Król Anna, Próba zastosowania modelu Mincera do oceny wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń 3(37)

Ejsmont Wiktor, Wpływ wiedzy zdobytej w szkole podstawowej na późniejszy przyrost wiedzy w liceum 2(36)

Gondek Anna, Rozwój województwa lubuskiego po akcesji Polski do Unii Europej­skiej 4(38)

Grześkowiak Alicja, Analiza wybranych aspektów zjawiska ageizmu w Europie z wykorzy­staniem wykresów typu biplot 3(37)

Grześkowiak Alicja, Błaczkowska Anna, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze procesu kształcenia gimnazjalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 3(37)

Kijek Arkadiusz, Badanie indywidualizmu w ocenie sytuacji ekonomiczno–finansowej dzia­łów przetwórstwa przemysłowego 3(37)

Kowalewski Grzegorz, Próba konstrukcji wskaźników złożonych w testach koniunktu­ry 3(37)

Król Anna, zob. Dziechciarz-Duda Marta

Lawędziak Bartosz, Wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji w świetle Nowej Umowy Ka­pitałowej (Bazylea II) 4(38)

Łupiński Marcin, Konstrukcja spektralnego oscylatora MACD dla wybranych cen akcji ban­ków notowanych na GPW w Warszawie 2(36)

Mach Łukasz, Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nie­ruchomości mieszkaniowych 4(38)

Maslij Vadim, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie – próba budowy prognoz na podstawie wybranych modeli trendu 4(38)

Mercik Aleksander, zob. Michalski Grzegorz

Mesjasz-Lech Agata, zob. Włodarczyk Aneta

Michalski Grzegorz, Mercik Aleksander, Liquidity management model in non-profit organi­zations in relation to risk: The case of Polish non-profit organizations 1(35)

Oesterreich Maciej, Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystema­tycznych na dokładność prognoz 4(38)

Papież Monika, Wpływ cen surowców energetycznych na ceny spot energii elektrycznej na wybranych giełdach energii w Europie 4(38)

Pawlukowicz Roman, Prognostyczne właściwości wartości rynkowej nieruchomości 4(38)

Pełka Marcin, Rybicka Aneta, Zastosowanie regresji klas ukrytych w analizie danych mikro­ekonometrycznych 3(37)

Peternek Piotr, Przedziały ufności dla mediany w nieznanym rozkładzie 4(38)

Piłatowska Mariola, Wybór rzędu autoregresji w zależności od parametrów modelu generu­jącego 4(38)

Ptak-Chmielewska Aneta, Wykorzystanie modeli przeżycia i analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw 4(38)

Relich Marcin, Planowanie alternatywnych realizacji projektu informatycznego zagrożone­go niepowodzeniem 4(38)

Ropuszyńska-Surma Edyta, Węglarz Magdalena, Strategie zachowań przedsiębiorstw na rynku ciepła 4(38)

Rusnak Zofia, Logistic regression model in poverty analyses 1(35)

Rybicka Aneta, zob. Pełka Marcin

Siarka Paweł, Metoda ilorazu odległości – zagadnienie graficznej prezentacji obserwacji wielowymiarowych 4(38)

Skrodzka Iwona, The usage of soft modelling to research the relationship between human capital and the economic development level in Polish regions 1(35)

Śmiech Sławomir, Analiza stabilności ocen parametrów modeli predykcyjnych dla cen ener­gii na rynku dnia następnego 4(38)

Sobiechowska-Ziegert Aneta, Prognozowanie ostrzegawcze w małej firmie 4(38)

Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Efektywność klasyfikacji a parametryczna metoda doboru cech diagnostycznych 4(38)

Stanimir Agnieszka, Biplots in Practice by Michael Greenacre 1(35)

Stanimir Agnieszka, Congress of Polish Statistics – report and the participation of Wrocław University of Economics researchers 1(35)

Stanimir Agnieszka, Różne techniki prezentacji powiązań kategorii zmiennych niemetrycz­nych 3(37)

Suchecka Jadwiga, Anna Błaczkowska, Józef Dziechciarz, Alicja Grześkowiak, Anna Król, Agnieszka Stanimir, Analiza wybranych aspektów wyników egzaminu gimnazjalnego 2(36)

Świtłyk Michał, Efektywność techniczna publicznych uczelni w latach 2001-2010 4(38)

Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, O metodzie prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi 4(38)

Szostek Roman, Uogólniony model Holta na przykładzie prognozowania liczby pasażerów w transporcie lotniczym w Polsce 2(36)

Tarka Piotr, Modeling marketing research efficiency – some theoretical notes 1(35)

Urbaniak Michał, Zastosowanie algorytmu mrówkowego do optymalizacji czasowo-koszto­wej projektów informatycznych 4(38)

von der Lippe Peter, Some short notes on a price index of Jacek Białek 1(35)

Węglarz Magdalena, zob. Ropuszyńska-Surma Edyta

Wilk Justyna, Zmiany demograficzne w województwach w aspekcie rozwoju zrównoważone­go 4(38)

Wilk Justyna, zob. Bal-Domańska Beata

Wilk Justyna, zob. Bartniczak Bartosz

Włodarczyk Aneta, Mesjasz-Lech Agata, Testing for informational efficiency on the Polish energy market 1(35)

Zaborski Artur, Agregacja preferencji indywidualnych z wykorzystaniem miar odległości i programu R 4(38)

Zawadzki Jan, zob. Szmuksta-Zawadzka Maria

Zięba Anna, Grupowanie stresorów społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem analizy skupień 2(36)

 

2011

Balcerowicz-Szkutnik Maria, Szkutnik Włodzimierz, The management of catastrophe insur­ance risk through the anticipation of the price of CAT bond 32

Bal-Domańska Beata, Wybrane problemy autokorelacji w modelowaniu na podstawie da­nych panelowych 34

Bal-Domańska Beata, Wilk Justyna, Wielowymiarowa analiza statystyczna poziomu życia w podregionach w roku 2009 30

Batóg Barbara, Forecasting of gross domestic product in Poland and its regional compo­nents 32

Bąk Iwona, Statystyczna analiza aktywności turystycznej gospodarstw domowych rencistów w Polsce w 2009 r. 34

Bąk Iwona, Wyniki estymacji modeli dwumianowych wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych emerytów i rencistów w Polsce 34

Bąk Iwona, Szczecińska Beata, Wykorzystanie klasyfikacji dynamicznej do oceny zmian kon­dycji finansowej spółek branży spożywczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościo­wych w Warszawie 34

Będowska-Sójka Barbara, Interdependence between the CAC40 and the DAX indices in in­traday data 31

Biernacki Marek, Jakość usług instytucji użyteczności publicznej (IUP)a dobrobyt społeczny 33

Błaczkowska Anna, Grześkowiak Alicja, Król Anna, Stanimir Agnieszka, Comparative analysis of the competences of gymnasium students in Lower Silesia districts 31

Bołtuć Małgorzata, Model wyceny CDS oparty na skróconym modelu wyceny ryzyka kredy­towego 34

Cheba Katarzyna, Analysis of development trends of standard of living for medium-sized cit­ies in Poland 32

Chlebińska Anna, Łyko Janusz, Wpływ aktualizacji modelu konsumpcji na wielkość wskaźni­ka CPI w Polsce w latach 2001-2008 33

Dębicka Joanna, Modelowanie probabilistycznej struktury ubezpieczeń wielostano­wych 30

Dittmann Iwona, Forecasting in constructing scenarios for assessing profitability and risk of investing in real property 32

Dittmann Paweł, Expert opinions in company sales forecasting 32

Dniestrzański Piotr, Dywersyfikacja podziału mandatów w Parlamencie Europej­skim 33

Dziechciarz Józef, On rate of return measurement in education 31

Ejsmont Wiktor, Nierównomierność efektywności nauczania na przykładzie wrocławskich liceów 33

Florek Jan, Preferencje o maksymalnej wadze 33

Gamrot Wojciech, Estymacja średniej w populacji skończonej z korektą dwóch rodzajów błędów nielosowych na podstawie danych z podpróby 34

Ganczarek-Gamrot Alicja, Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontrak­tów na energię elektryczną 34

Grabowska Izabela, Węziak-Białowolska Dorota, Discrimination at the workplace – findings from the European Working Condition Survey. Types of discrimination practices and their characteristics 31

Grytskiv Andriy V., Masliy Vadym V., Methods of fuzzy logic as an instrument for forecast­ing of tax revenues 32

Grzenda Wioletta, Analysis of job changes in Poland using the Bayesian method 31

Grześkowiak Alicja, Sfera transferów społecznych w Polsce i jej postrzeganie przez respon­dentów Europejskiego Sondażu Społecznego 34

Grześkowiak Alicja, Stanimir Agnieszka, Grouping areas of students’ competences and knowledge on the basis of gymnasium examination results 34

Grześkowiak Alicja, zob. Błaczkowska Anna

Gurgul Henryk, Lach Łukasz, Technological progress and economic growth: Evidence from Poland 34

Hernes Marcin, zob. Sobieska-Karpińska Jadwiga

Jaworska Renata, Zastosowanie modelu równań strukturalnych do badania zależności mię­dzy ochroną zdrowia a rozwojem lokalnym powiatów województwa łódzkiego 34

Juzwiszyn Jacek, Prędkości wirowania wektorów ekonomicznych na stożkach prece­sji 33

Kaźmierska-Zatoń Maria M., Zatoń Wojciech, Measuring the quality of multiperiod rolling competing forecasts 32

Kijek Arkadiusz, Analiza kointegracji indeksu kondycji działów przetwórstwa przemysłowego 34

Kliber Agata, Płuciennik Piotr, Risk premium on the short rate market – comparison of the Polish and European markets behaviour during the crisis 31

Kolupa Michał, Śleszyński Zbigniew, O konstrukcji układu równań liniowych BX = d, rów­noważnego danymi układowi AX = b i zastosowaniach takiej konstrukcji 34

Kolupa Michał, Śleszyński Zbigniew, Zastosowanie metody Frobeniusa-Schura do wyzna­czania macierzy odwrotnej do danej macierzy brzegowej 34

Kowalewski Grzegorz, Kwantyfikacja oczekiwań odnośnie do zmiany cen sprzedaży produk­tów przemysłowych na podstawie badań ankietowych przedsiębiorstw 34

Kowalewski Grzegorz, Sum of positive and negative responses as a supplement of balance in qualitative survey data 31

Król Anna, Identifying selected sources of variation in the results of gymnasium examination using ANOVA 31

Król Anna, zob. Błaczkowska Anna

Krupowicz Joanna, Forecasting the number of births in Poland using leading indica­tors 32

Krupowicz Joanna, Jak mierzyć wahania cykliczne występujące w zjawiskach demograficz­nych? 30

Lach Łukasz, zob. Gurgul Henryk

Łyko Janusz, Wpływ koncentracji indywidualnych opinii na istnienie maksymalnie zgodnej w sensie Bordy preferencji grupowej 33

Łyko Janusz, zob. Chlebińska Anna

Maciuk Arkadiusz, Przykłady podziałów mandatów do Parlamentu Europejskiego spełniają­cych warunki Traktatu Lizbońskiego 33

Majewska Justyna, zob. Trzpiot Grażyna

Masliy Vadym V., zob. Grytskiv Andriy V.

Mazurek Edyta, Wykorzystanie dekompozycji miary nierówności do analizy zróżnicowania wynagrodzenia 34

Michalski Grzegorz, Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapi­tału i na wartość przedsiębiorstwa 30

Misiewicz Elżbieta Izabela, Zmiany przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych a zachowanie podatników – model miękki 34

Misztal Andrzej, Znane i nieznane proporcjonalne metody podziału mandatów pomiędzy partie polityczne 33

Mongiało Zbigniew, Krzywa Phillipsa w aspekcie danych makroekonomicznych dla Pol­ski 34

Namysłowska-Wilczyńska Barbara, Wilczyński Artur, Conditional turning bands simulation in (2D, 3D) forecasting of various regionalized phenomena 32

Nikodem-Słowikowska Anna, Składka stop-loss w zależnym modelu ryzyka 33

Olbryś Joanna, The intertemporal cross price behaviour and the “Fisher effect” on the War­saw Stock Exchange 31

Orwat-Acedańska Agnieszka, Trzpiot Grażyna, The classification of Polish mutual balanced funds based on the management style − quantile regression approach 31

Ostasiewicz Katarzyna, Ostasiewicz Walenty, Znaczenie pojęcia „prawdopodobień­stwo” 33

Ostasiewicz Walenty, zob. Ostasiewicz Katarzyna

Papież Monika, Śmiech Sławomir, The analysis and forecasting of coke prices 32

Pavlík Martin, Forecasting of the income tax in the Slovak Republic 31

Pełka Marcin, Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych dla danych symbolicznych w ocenie pre­ferencji konsumentów 30

Perzyńska Joanna, Zastosowanie metody Hellwiga do wyznaczania wag prognoz kombino­wanych 34

Płuciennik Piotr, zob. Kliber Agata

Poradowska Konstancja, Subjective growth models in long-term forecasting of development technologies 32

Rószkiewicz Małgorzata, Węziak-Białowolska Dorota, Empirical verification of the model of the knowledge orientation of a company 31

Rybicka Aneta, Dekompozycyjne i mieszane metody w pomiarze preferencji wyrażo­nych 30

Siarka Paweł, O roli macierzy kowariancji w liniowej funkcji dyskryminacyjnej 33

Skowronek-Grądziel Agnieszka, Differentiation of expenditures on environmental protection investments in rural areas of Lower Silesia 31

Sobiechowska-Ziegert Aneta, Application of time-series-cross-section data in the case of forecasting sale in an enterprise 32

Sobieska-Karpińska Jadwiga, Hernes Marcin, Determining consensus in distributed com­puter decision support system 31

Sobieska-Karpińska Jadwiga, Hernes Marcin, Metody consensusu w odniesieniu do niepeł­nych pokryć uporządkowanych 30

Stanimir Agnieszka, Analiza opinii Europejczyków dotyczących zmian społeczno-ekonomicz­nych w Unii Europejskiej 34

Stanimir Agnieszka, Human values. Correspondence analysis of attitudes of young and older people 31

Stanimir Agnieszka, Wizualizacja zmiennych nominalnych – analiza korespondencji a wy­kresy mozaikowe 34

Stanimir Agnieszka, zob. Bąk Iwona

Stanimir Agnieszka, zob. Błaczkowska Anna

Staszek Aneta, Weszczak Anna, Ekonometryczna analiza warunków pracy w Polsce w latach 2005-2008 w ujęciu regionalnym 34

Szabela-Pasierbińska Ewa, The role of data aggregation in the process of selecting a sales forecasting method 32

Szandula Jacek, Szpulak Aleksandra, The application of the multivariate comparative analy­sis to a company’s financial performance evaluation and benchmark forecasting 32

Szczecińska Beata, zob. Bąk Iwona

Szczepaniak Piotr, Statyczny pomiar płynności finansowej przedsiębiorstw (na przykładzie sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2004-2009) 33

Szkutnik Tomasz, The application of simulation methods as a tool for the construction of expert long-term forecasts 32

Szkutnik Włodzimierz, zob. Balcerowicz-Szkutnik Maria

Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, The ex post analysis of the forecast accuracy of liquid fuel sales for daily data 32

Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości 34

Szozda Natalia, Tubis Agnieszka, Using optimization models to determine the inventory level in the production process 31

Szpulak Aleksandra, zob. Szandula Jacek

Szubert Tomasz, Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych z osobą niepełnospraw­ną na przykładzie powiatu wrzesińskiego 34

Śleszyński Zbigniew, zob. Kolupa Michał

Śmiech Sławomir, zob. Papież Monika

Targaszewska Marta, Analiza porównawcza celów makroekonomicznych partii politycznych wygrywających wybory w latach 1997-2008 30

Targaszewska Marta, Methods of measuring quality in higher education 31

Tarka Piotr, Analiza przyczynowo-skutkowa w badaniach marketingowych z wykorzystaniem modelu równań strukturalnych 34

Tarka Piotr, Teoria pomiaru efektywności badań marketingowych w modelu regresji i równań strukturalnych 30

Tłuczak Agnieszka, Autoregressive models used for forecasting the prices of animals for slaughter in Poland 31

Trzpiot Grażyna, Majewska Justyna, Tail independence in extreme value models – an appli­cation for East and Central Europe Stock Exchange Markets 34

Trzpiot Grażyna, zob. Orwat-Acedańska Agnieszka

Tubis Agnieszka, zob. Szozda Natalia

Walesiak Marek, Porządkowanie liniowe z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM2 dla danych porządkowych i programu R 30

Wawrzyniak Katarzyna, Analiza korespondencji jako narzędzie diagnostyczne w makro- skali 30

Werwińska Agnieszka, Zdolność powiatów ziemskich do zaciągania zobowiązań a nowy li­mit długu jednostek samorządu terytorialnego 34

Węziak-Białowolska Dorota, zob. Grabowska Izabela

Węziak-Białowolska Dorota, zob. Rószkiewicz Małgorzata

Wilczyński Artur, zob. Namysłowska-Wilczyńska Barbara

Wilk Justyna, Klasyfikacja danych symbolicznych w środowisku R 34

Wilk Justyna, Taksonomiczna analiza rynku pracy województw Polski – podejście symbo­liczne 34

Wilk Justyna, zob. Bal-Domańska Beata

Wilkowski Andrzej, Zastosowanie współczynnika zależności prostoliniowej i wielośredniej w analizie danych 33

Wiśniewski Jerzy Witold, Prediction of a small business financial liquidity against the back­ground of the effectiveness of debt recovery 32

Wroński Paweł, Wykorzystanie analizy taksonomicznej do opracowania rankingu miast Lu­belszczyzny 34

Zaborski Artur, Skalowanie preferencji z wykorzystaniem programu R 34

Zatoń Wojciech, zob. Kaźmierska-Zatoń Maria M.

Zawadzki Jan, zob. Szmuksta-Zawadzka Maria

Ziemba Paweł, Zastosowanie korelacji i metody wielokryterialnego podejmowania decyzji przy doborze kryteriów oceny serwisów internetowych 34

Zmyślona Beata, Uwagi na temat własności estymatorów wyznaczanych na bazie niepełnych danych 30

Żółtaszek Agata, Przestrzenno-czasowa analiza prywatnych wydatków gospodarstw domo­wych na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2009-2018 – eksperyment mikrosymulacyjny 34