Numer w przygotowaniu / Upcoming issue

Spis treści/Contents

Ewa Genge, IRT and LC-IRT models for items with ordinal polytomous responses/ Modele IRT oraz LC-IRT dla zmiennych politomicznych (o kategoriach uporządkowanych)

Bogna  Kaźmierska-Jóźwiak, Dividend changes and future profitability changes – a case of Polish companies

Radosław Mącik, Praktyki raportowania informacji metodologicznych w polskich czasopismach naukowych dotyczących marketingu, konsumpcji i zachowań konsumentów – próba oceny/ Practices of reporting methodological information in polish scientific papers on marketing, consumption and consumer behavior – preliminary evaluation

Fryderyk Mirota, Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności/ Dynamic panel data models in corporate finance on the example of cash holdings

Łukasz Skowron, Wpływ cech socjo-demograficznych respondentów na wyniki modelowania ścieżkowego/ Influence of the socio-demographic factors on the results of the path relation models