Numer w przygotowaniu / Upcoming issue

2019, Vol.23, No.1

  1. Jan L. Bednarczyk, Katarzyna Brzozowska-Rup, Non-Decreasing Economic Growth Rate of Inflation (NDEGRI) in the light of empirical studies / Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego (NDEGRI) w świetle badań empirycznych
  2. Anna Jańska, Arleta Kędra, Factors determining purchases of insurance products / Czynniki determinujące zakup produktów ubezpieczeniowych
  3. Tomasz Nawrocki, The use of fuzzy logic in the corporate innovative potential assessment / Wykorzystanie logiki rozmytej do oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw
  4. Michał Litwiński, The influence of income inequalities on socio-economic development in the European Union / Wpływ nierówności dochodowych na rozwój społeczno-ekonomiczny w Unii Europejskiej
  5. Ilona Błaszczak-Przybycińska, Marta Marszałek, Satellite account of household production. Methodology remarks and results for Poland / Rachunek satelitarny produkcji domowej. Uwagi metodologiczne i wyniki dla Polski
  6. Beata Bieszk-Stolorz, The modified Lunn-Mcneil model in the assessment of intensity of exit from the unemployment / Zmodyfikowany model Lunna-Mcneila w ocenie intensywności wyjścia z bezrobocia